Aktuálne zmeny v základných dokumentoch

02.02.2017 12:28

Dňa 24.1.2017 VV SSTZ odobril niektoé zmeny v súbore predpsiov pre stolný tenis. Súhr zmien v jednotlivých poriadkoch si môžete pozrieť tu ... Zmeny v subore predpisov 24-1-2017.pdf. V sekci na stiahnutie sú uložené aktualizované poriadky, ktorých sa zmeny dotíkajú (Súťažný poriadok, Prestupový poriadok a Registračný poriadok).