NOVĚ Stanovy SSTZ, Registračný a prestupový poriadok

04.07.2016 07:42

Nové Stanovy SSTZ ako aj celé znenie Registračného poriadok a Prestupového poriadku s farebným označením zmien nájdete v záložke "na stiahnutie".