Nové zmeny v SP schválené VV SSTZ

23.03.2017 09:17

Zmeny boli schválené na zasadnutí VVSSTZ 14.3.2017 a týkajú sa bodu 3.2. Prestupové termíny. Presné znenie zmien a článkov si môžete pozrieť tu ...Zmeny v súbore predpisov schválene VV SSTZ 14032017.pdf