Spravodaj č. 1/2019_20

31.07.2019 09:02

Sú síce ešte prázdniny, ale VV už pracuje na príprave nového ročníka 2019/20. Na včerajšom zasadnutí boli prejednané obidve súťaže, ktoré v regióne zastrešuje ObSTZ Martin ako aj príprava rebríčka, z ktorého budeme vychádzať celý nadchádzajúci súťažný ročník. Do 6. ligy sa nám prihlásilo novovzniknuté družstvo z Blatnice a spolu s nimi sa tešíme, že sa opäť rozrastie naša základňa. Naopak z funkcie predsedu komisie mládeže nám na vlatnú žiadosť odchádza Šimon Švento a tak aj touto cetou hľadáme ochotného a schopného človeka, ktorý by mal chuť pracovať v regióne s mládežou a spolupodieľať sa na práci a činnosti nášho VV ObSTZ Martin. Návrhy posielajte alebo rovno záujemcovia sa na túto dobrovoľnú funkciu môžu prihlásiť u predsedu alebo sekretára nášho VV. Zápis z prvého zasadnutia VV si môžete pozrieť tu ...ObSTZ Martin Spravodaj č. 1 2019_20.pdf