Spravodaj č. 2 2017/2018

30.01.2018 19:14

Dnes zasadal VV ObSTZ Martin, kde boli okrem iného schválené výsledky obidvoch súťaží a uprasnené termíny zostávajúcich turnajov organizovaných ObSTZ Martin. 10.2.2018 posledný 5. turnaj žiakov, 17.3.2018  MO žiakov a dorastu, 7.4.2018 spoločný turnaj TOP 12 žiakov a TOP 12 5. a 6. ligy, 28.4.2018 MO veteránov (zmena oproti plánu!!!). Zostávajúce prejednávané udalosti na zasadnutí si môžete pozrieť tu ... ObSTZ Martin Spravodaj č. 2 2017_18.pdf.