Spravodaj č.2 ObSTZ Martin 2014/2015

24.10.2014 07:16

Dňa 23.10.2014 sa konalo zasadnutie VV ObSTZ Martin kde predseda zhodnotil slabú disciplínu pri nahlasovaní výsledkov po skončení zápasov a zasielaní zápisov vedúcimi družstiev z týchto zápasov. Aj týmto upozorňujme vedúcich mužstiev, že sa budú tvrdo uplatňovať sankcie za neskoré odosielanie zápisov (pokuta 3,50€, resp. kontumácia v prospech hostí pri nedodaní zápisu do 8 kalendárnych dní)!!! - všetko v súlade z Rozpisom pre súťaže V. a VI. ligy ObSTZ Martin ročník 2014/2015. Zápis zo zasadnutia VV ObSTZ Martin si môžete pozrieť tu ...ObSTZ Martin Spravodaj č. 2 2014_15.pdf (39641)