Určenie hrajúcej a voľnej ruky.

28.01.2014 11:17

Hrajúca ruka je vždy tá, v ktorej hráč drží raketu a voľná ruka tá, v ktorej v tom okamihu raketu nedrží. V prípade, že si hráč počas hry preloží raketu do druhej ruky, tak hrajúcou rukou sa stáva druhá ruka. Môže to opakovať viackrát v zápase. V prípade, že hráč chce vrátiť loptičku, vypadne mu raketa z ruky a loptičku vráti správne rukou po zápästie čo by v za iných okolností bolo správne vrátenie v danom prípade je to bod pre súpera, nakoľko ruka (aj keď pred tým hrajúca) sa bez rakety v ruke stáva voľnou rukou.

Ak hráč počas výmeny ktoroukoľvek časťou tela, oblečenia pohne hracou plochou (stolom) je to bod pre súpera!!! Tak isto si treba dávať pozor na to, že voľnou rukou sa hráč počas výmeny nesmie dotknúť stola...!!!!