Oslávenci

Všetkým prázdninovým oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia, športovej, rodinnej, pracujúcim pracovnej pohody a študentom nech si užijú školské prázdniny.

Júl

Jozef Štípala               MSTK Martin                          1.7.2019        68 r.

Ivan Kobida                TJ Belá                                    3.7.2019        29 r.

Andrej Minarčík          KST ZŠ T. Teplice                   5.7.2019        18 r.

Oliver Šipula              KST ZŠ T. Teplice                    6.7.2019        16 r.

Roman Košík             OKST Mošovce                       9.7.2019         47 r.

Václav Eliáš               Tatran Sučany                        10.7.2019        70 r.    

Ján Ivan                     Medokýš Martin                      18.7.2019        69 r.    

Patrik Neuman           KST ZŠ T. Teplice                  18.7.2019        19 r.    

Jaroslav Gardlík         TJ Dražkovce                         23.7.2019        60 r.    

Vladimír Janák           Štart Priekopa                         22.7.2019       59 r.

Ján Kovalík                MSTK Martin                           16.7.2019       50 r.

Samuel Skalický        Lokomotíva Vrútky                  20.7.2019       11 r.

Miloš Rohoň              Tatran Sučany                         20.7.2019       37 r.

Bohuš Záborský         MSTK Martin                          20.7.2019       58 r.

Jakub Šagát               KST ZŠ T. Teplice                   31.7.2019       21 r.

 

August

Peter Balko                 Tatran Sučany                         1.8.2019        45 r.

Ján Medveď                Tatran Sučany                         2.8.2019        70 r.

Branislav Čech            Tatran Sučany                        5.8.2019         46 r.

Rudolf Kotrík                MSTK Martin                          5.8.2019        69 r.

Patrik Štancel               Lokomotíva Vrútky                 7.8.2019        10 r.

Monika Zvodová          Medokýš Martin                      7.8.2019        11 r.

Peter Taraš                  KST ZŠ T. Teplice                   7.8.2019        19 r.

Ján Bajddich               Tatran Sučany                       12.8.2019         62 r.

Oto Lošonský              KST ZŠ T. Teplice                 12.8.2019         63 r.

Ján Thomka                OKST Mošovce                     14.8.2019        55 r.

Ján Šulan                    Medokýš Martin                    14.8.2019         61 r.

Vladimír Kostovčák     MSTK Martin                         14.8.2019        57 r.

Michaela Klaková        Medokýš Martin                    16.8.2019         27 r.

Martin Chabada           KST ZŠ T. Teplice                 17.8.2019        38 r.

Anton Ančic                 MSTK Martin                         17.8.2019        39 r.

Augustín Maťovčík      MSTK Martin                         19.8.2019        82 r.

Kristán Rešetár           KST ZŠ T. Teplice                  20.8.2019        16 r.

Ján Žilla                      OŠK Rudno                            20.8.2019        41 r.

Miloš Šalaga               TJ Dražkovce                         20.8.2019        53 r.

Tomáš Hurta                STO Valča                             20.8.2019        17 r.

Branislav Volko           STO Valča                              22.8.2019        52 r.

Ľubomír Gregor          Tatran Sučany                        22.8.2019        45 r.

Peter Krupa                MSTK Martin                          23.8.2019        63 r.

Tibor Láni                    MSTK Martin                         28.8.2019        64 r.

Ján Gregor                 Tatran Sučany                        29.8.2019        73 r.

Zuzana Moráviková    STO Valča                              29.8.2019        49 r.

Jozef Hogh                 KST ZŠ T. Teplice                   31.8.2019        54 r.