Oslávenci

Všetkým oslávencom  v mesiaci január  2019 želáme veľa zdravia, šťastia, športovej, rodinnej aj pracovnej pohody.

Štefan Jellúš                           MSTK Martin                         1.1.2019         60

Peter Filípek                           Tatran Sučany                        3.1.2019        56

Róbert Hrozinečík                   Družstevník Belá                   4.1.2019        53

Marko Kopinec                       KST ZŠ Turč. Teplice             7.1.2019        14

Marián Smik                           STO OU Kláštor                     8.1.2019        45

Eva Gregorová                       Medokýš Martin                     9.1.2019        19

Milan Láni                               MSTK Martin                       10.1.2019         69

Milan Púčala                          Medokýš Martin                    12.1.2019        70

Jozef Klak                              Medokýš Martin                    13.1.2019        54

Milan Zjavka                           MSTK Martin                        14.1.2019        52

Pavel Valko st.                        KST ZŠ Turč. Teplice           15.1.2019        59

Július Reguli                           KST ZŠ Turč. Teplice           16.1.2019        55

Barbora Novanská                  Medokýš Martin                   18.1.2019        12

Radovan Novanský                Medokýš Martin                    18.1.2019        12

Miroslav Brandis                    STO OU Kláštor                    21.1.2019        35

Ľudovít Gryb                          STO OU Kláštor                    22.1.2019        48

Viktor Maťovčík                      MSTK Martin                        22.1.2019         70

Martin Blaho                           MSTK Martin                        23.1.2019        37

Pavol Štrba                            STO OU Kláštor                   26.1.2019         47

Štefan Mády                           MSTK Martin                        28.1.2019        86

Ján Kucer                               MSTK Martin                        29.1.2019        35