Víťazi 3. žiackeho turnaja sezóny 2015/2016

 
 1. miesto – Jakub Švento (v strede) ; 2. miesto – Peter Veterník (vpravo); 3. miesto – Jakub Veterník (vľavo)