Hlasovanie o loptičkách!!!

Všetkým vedúcim oddielov a klubov sme emailom zaslali uvdený hlasovací lístok, aby sa vyjadrili akými loptičkami chcú hrať nastávajúcu sezónu 2016/2017. V prípade, že ste emailom uvedený hlasovací lístok nedostali kontaktujte sekretára ObSTZ Martin, aby vám hlasovací lístok zaslal, alebo si ho stiahnite z tejto stránky a zašlite ho na emailovú adresu sekretára ObSTZ Martin v termíne do 15.6.2016!!!