Zápisnica z konferencie sa nachádza v sekci NOVINKY.

Najpodstatnejšia zmena schválená na konferencii: Domáce družstvo si určí akým typom loptičky (plastová, resp. celuloidová) budú hrať súťažné zápasy v sezóne 2016/2017!!! Zásadná zmena oproti referendu o loptičkách, kde pomerom 10:5 vyhrali celuloidové loptičky.  Podrobnosti k tomuto bodu aj ďalšie prejednávané body na konferencii nájdete v zápisnici z konferencie v sekci novinky.