Adresár vedúcich oddielov a klubov regiónu Turca pre všetky súťaže na sezónu 2019/2020 + ich kontaktné údaje nájdete tu ...Adresár klubov ObSTZ Martin 2019 k 15.10.2019.pdf . V prípade akýchkoľvek zmien mi napíšte na mailovú adresu pbabusik@marticonet.sk a ja adresár aktualizujem, ďakujem.

Poprosil by som vedúcich oddielov a klubov, ktorí "obhospodarujú"  všetky svoje družstvá alebo ich väčšinu, aby nahlásili kontaktné údaje vedúcich družstiev a nie vedúceho celého oddielu alebo klubu (STO Valča 6 družstiev - 1 meno, KST ZŠ T. Teplice - 6 družsteiv 1 meno pri 5 družstvách, Medokýš 6 družstiev 1 meno pri 4 družstvách)