Občianske združenie ObSTZ Martin

Adresa sídla:
Majakovského 2/28
036 01 Martin

IČO: 42225477

Bankový účet: (ČSOB)
č.4019611598/7500                                                                                                                      IBAN SK52 7500 0000 0040 1961 1598

Predseda: Žilla Jaroslav,
Majakovského 2/28
036 01 Martin

č.tel: 0902 237 916, 0905 906 801
email: jardo.zilla@centrum.sk

Sekretár: Babušík Peter,
Š.Šikuru 15 /87
036 08 Martin 8

č.tel: 0907 038 918
email: pbabusik@marticonet.sk

 

Predseda ŠTK: Valko Pavel,
Zvolenská 2
036 01 Martin

č.tel: 0905 735 248
email:podlahy.valko@gmail.com 

                                                                                                                         

Člen ŠTK: Ľubomír Hajas
Štepnicka 11
036 01 Martin

č.tel: 0908 947 287

                                                      

Člen ŠTK: Piatrik Milan
D. Kužela 246
038 43 Kláštor pod Znievom

č.tel: 0903 480 725
email: milan.piatrik@centrum.sk

 

Predseda kom.mládeže: Ing. Peter Vaverka st.
Mojmírova 28
036 01 Martin 

č.tel: 0917 253 097
email: pvaverka@zoznam.sk


Člen kom.mládeže: Kovalík Ján,
Gorkého  61 /18
036 01 Martin

č.tel: 0918 156 679
email: kovalik@neografia.sk

 
 

Kontrolná komisia:

Ján Šulan - predseda 

Miloš Šalaga - člen

Milan Láni - člen