Pravidlá stolného tenisu

V tejto rubrike sa budeme snažiť postupne vysvetliť jednotlivé články s Pravidiel stolného tenisu pravidla-stolneho-tenisu-2014-15.pdf

Vysvetlivky k Pravidlám stolného tenisu

Prasknutá loptička

11.09.2018 09:48
Na pomoc rozhodcom, trénerom a hráčom stolného tenisu. V poslednom období sa stále častejšie objavujú otázky od hráčov ale aj rozhodcov na rozdielne posudzovanie prasknutej loptičky počas hry (výmeny). Vzhľadom k tomu že si to rozhodcovia, hráči a tréneri rôzne vysvetľujú, podávame správny výklad...

Určenie hrajúcej a voľnej ruky.

28.01.2014 11:17
Hrajúca ruka je vždy tá, v ktorej hráč drží raketu a voľná ruka tá, v ktorej v tom okamihu raketu nedrží. V prípade, že si hráč počas hry preloží raketu do druhej ruky, tak hrajúcou rukou sa stáva druhá ruka. Môže to opakovať viackrát v zápase. V prípade, že hráč chce vrátiť loptičku, vypadne...

Úmyselný a neúmyselný dvojdotyk

05.01.2014 19:30
Napriek publikovanému usmerneniu, sa naďalej vyskytujú problémy  v posudzovaní úmyselného a neúmyselného dvojdotyku,   Pravidlá stolného tenisu...... čl. 2.10.1.6. Okrem prípadov keď nariadi rozhodca novú loptičku hráč získa bod: ak jeho súper úmyselne zahrá loptičku dvakrát za...

Súťažný poriadok - striedanie hráča

05.01.2014 19:23
  4.3.6.1.5. STRIEDANIE HRÁČA  (Súťažný poriadok) 4.3.6.1.5.1.   Striedanie hráča  v stretnutí družstiev sa môže realizovať  najskôr po  odohraní  štvorhry, resp.  štvorhier   a  prvej série dvojhier .  4.3.6.1.5.2.  ...

Správne podanie

10.11.2012 12:21
Správnosť podania je často krát spúšťačom sporov medzi hráčmi a rozhodcom, takže v tomto článku sa zameriame na dôkladné vysvetlenie tohoto pravidla. Tu si môžete pozrieť vysvetlenie k správnosti podania Správne podanie.doc (39,5 kB)