Úmyselný a neúmyselný dvojdotyk

05.01.2014 19:30

Napriek publikovanému usmerneniu, sa naďalej vyskytujú problémy  v posudzovaní úmyselného a neúmyselného dvojdotyku,   Pravidlá stolného tenisu...... čl. 2.10.1.6. Okrem prípadov keď nariadi rozhodca novú loptičku hráč získa bod: ak jeho súper úmyselne zahrá loptičku dvakrát za sebou.

V minulosti akýkoľvek dvojdotyk loptičky s prstom hrajúcej ruky a raketou, hrajúcej ruky (po zápästie) a raketou, dresom a raketou, a podobne, znamenal zisk bodu pre súpera. Nové pravidlo hovorí, že zisk bodu pre súpera je len vtedy, ak hráč zahrá dvojdotyk úmyselne. Najčastejšie sa stáva, že hráč vráti loptičku na stranu súpera tak, že sa dotkne prsta a rakety, ruky po zápästie a rakety alebo naopak -  v takomto prípade je úmysel veľmi nepravdepodobný a teda podľa nového pravidla ak takto odrazená loptička sa správne vráti na polovicu súpera, v hre sa normálne pokračuje. Ak nie (vrátil loptičku do sieťky, prípadne mimo stôl) dostáva bod súper, pretože hráč nezahral loptičku správne. V počiatočných obdobiach uplatňovania tohto nového pravidla sa objavili problémy v doterajšie návykoch čestných hráčov, ktorí po zahratí dvojáku tento priznali a prestali obidvaja hrať bez ohľadu na to,  či sa takto odrazená loptička vráti na polovicu súpera správne, alebo nie. O tom komu bude v takomto prípade priznaný bod, rozhodne rozhodca v zmysle pravidiel. Ak ale hráč vrátil loptičku spomínaným dvojákom správne a súper prestane hrať a loptičku nevráti, získava bod hráč, ktorý aj napriek dvojáku, vrátil loptičku správne. Nesprávny výklad sa vyskytoval aj v prípadoch, keď sa loptička dotkla hociktorej  časti odevu,  či tela hráča, aj keď neúmyselne, a hráč ju vrátil správne.  Hráči si to mylne vysvetľovali ako neúmyselný dvojdotyk. V takom prípade je to bod pre súpera. Rozhodnúť, či dvojdotyk bol zahratý úmyselne je v plnej právomoci rozhodcu.