Adresa SSTZ: 

Ing. Tomáš Šereda sekretár 

Slovenský stolnotenisový zväz Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava

Tel. 02/44 888 613 Mobil : 0905 858 847

E-mail: sstz2@sstz.sk

číslo účtu: SK89 0200 0000 0017 9998 1755   variabilný symbol: 134, IČO 30806836

Ing. Róbert Čelko - predseda ŠTK

Tel. 0905 801 009

E-mail: rekont@centrum.sk

Adresa KSTZ Žilina:

JUDr. Martin Ďuračík, Valča 448, 038 35 Valča - predseda KSTZ Žilina,

Mobil : 0903 972 722

E-mail: mduracik@gmail.com

Ing. František Kováč Chočská 1533/16 - 18, 026 01 Dolný Kubín - predseda ŠTK KSTZ Žilina

Mobil: 0905 136 261

E-mail: frantisekkovac@centrum.sk

Adresa ObSTZ Martin:

Jaroslav Žilla, Majakovského 2/28, 036 01 Martin  - predseda ObSTZ Martin
Peter Babušík, Š. Šikuru 15/87, 036 08 Martin - sekretár ObSTZ Martin