Adresa SSTZ: 

Ing. Tomáš Šereda
Slovenský stolnotenisový zväz Černockého 6, 831 53 Bratislava

Tel. 02 / 44 888 613 Mobil : 0905858847

E - mail : sstz2@sstz.sk

číslo účtu: 1799981755/0200   variabilný symbol: 134

Adresa KSTZ Žilina:

Ing. Ján Buczacki, Medvedzie 129-4/45, 027 45 Tvrdošín - predseda KSTZ Žilina,

Mobil : 0903152748

E-mail: buczacki.jan@orava.sk

Ing. František Kováč Chočská 1533/16 - 18, 026 01 Dolný Kubín - predseda ŠTK KSTZ Žilina

Mobil: 0421 905 136261

E-mail: frantisekkovac@centrum.sk

Adresa ObSTZ Martin:

Jaroslav Žilla, Majakovského 2/28, 036 01 Martin  - predseda ObSTZ Martin
Peter Babušík, Š. Šikuru 15/87, 036 08 Martin - sekretár ObSTZ Martin