Zápis z konferencie ObSTZ Martin

28.07.2016 09:07

Dňa 22.7.2016 sa konala konferencia ObSTZ Martin za účasti 11 delegátov (z 15) oddielov/klubov a 8 členov (z 10) VV a KK ObSTZ Martin. Po odsúhlasení zápisu zapisovateľa dvomi overovateľmi zápisnice a predsedom pracovnej komisie konferencie ObSTZ Martin prikladám zápisnicu z konferencie, ktorú si môžete pozrieť tu ...Zápisnica ObSTZ Martin konferencia 220716.pdf